Üye Olma Şartları

Üye Olma Kriterleri ve Başvurunun İncelenmesi

Derneğin amaçlarını kabul eden ve Türkiye Cumhuriyeti barolarından birine kayıtlı bulunan avukatlar, hukukçu öğretim üyeleri, yargıçlar, savcılar,  stajyer avukatlar, bilirkişiler, uzlaştırmacılar, noterler, bürokratlar, sayıştay denetçileri, anayasa mahkemesi üyeleri ve raportörler derneğe üye olmak için başvurabilir. Bu sıfatlardan birini haiz olmayan kimseler derneğe üye olamazlar.

Üye olabilme koşullarını taşıyan ve derneğe üye olmayı arzu eden kişiler, dernekçe hazırlanmış başvuru formunu oldurup, özgeçmişlerini ve aile bireyleri ile ilgili bilgileri kendi el yazıları ile yazarak, 2 adet fotoğrafını, nüfus hüviyet cüzdanı suretini, mesleğini gösteren belgeyi ve arşivli adli sicil belgesini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vermek zorundadırlar. Eksik belgelerle yapılan başvuru geçersiz sayılır.

Üyelik isteminin işleme konulabilmesi için, başvuru formunun, derneğin en az üç (3) yönetim kurulu  üyesince ‘’öneride bulunan’’ sıfatıyla imzalanması gerekir. Öneri sahibi üye, önerdiği adayın iş ve sosyal yaşamını, kişisel niteliklerini ve aile yapısını yeterince tanıyıp bilmeli ve önerdiği adayın derneğe verdiği başvuru formunda yazılı bilgilerin doğru olduğunu teyit ve taahhüt etmelidir. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde asil veya onursal üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlamak zorundadır. Başvurusu reddedilen kişi, ret tarihinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra üyelik koşullarını yerine getirmesi şartıyla, yeniden üyelik başvurusunda bulunabilir.

Üyelik Çeşitleri

Derneğimizin iki tür üyesi vardır :

1.Onursal Üyelik

Derneğe başvuru alınmış ancak henüz asil olmayan üyeleri ifade eder. Üyelik başvurusunda bulunan üyelerin yönetim kurulunca üyeliğe kabulü durumunda öncelikle onursal üyeliğe hak kazanırlar. Onursal üyelerin iki yıl boyunca dernek faaliyetlerine katılımları izlenir. Galatasaray ruhuna ve duruşuna uygun olduğuna yönetim kurulunun çoğunluğunun karar vermesi durumunda iki yılın sonunda onursal üye asil üyelik hakkını kazanır. Onursal üyenin seçme ve seçilme hakkı asil üyeliğe geçilmesi ile kazanılır.

2.Asil Üyelik

Derneğin asil üyeleri, dernek kuruluşlarından sonra ilk genel kurul öncesinde üye olanlar ile onursal üyelerden iki yılı sonunda yönetim kurulunca asil üyeliğe geçmesine kabul edilen kişilerdir.

Üyelik Hak ve Yükümlülükleri

Dernek üyeleri bulunduğu kategoride eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda sadece bir oy hakkı vardır. Asil üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır, vekaleten oy kullanılması söz konusu değildir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her asil üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahip olan her asil üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Asil üyeler genel kurulca seçimi yapılan dernek organlarından sadece birisinde görev alabilir.

Her üye:


Üyeliğin Sona Erme Halleri

Üyenin ölümü, gaipliğine hükmedilmesi, medeni haklarını kullanma (fiil) ehliyetini tamamen kaybetmesi veya herhangi bir sebeple kısıtlama (hacir) altına alınması durumunda üyelik sıfatı tamamen sona erer.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)