DERNEĞİMİZİN ÇALIŞMA BİÇİMİ

 

Dernek belirtilen amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için:
Spor hukukunun geliştirilmesine yönelik plan ve projeler yapar veya yaptırır. Eğitim semineri, konferans, temsil, festival, fuar ve diğer etkinliklerde bulunur. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma ve etkinlik düzenleyebilir.
Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma, inceleme yapabilir ve bunları yayımlayabilir, arşiv oluşturabilir, web sitesi kurabilir.
Toplantı, gösteri, gezi, sergi, spor faaliyeti ve benzeri aktiviteler düzenleyebilir.
Yardım amacıyla piyango, balo vs. sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilir. Yardım Toplama Kanunu ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alabilir, bağış verebilir. Amaçlarına uygun gördüğü kişilere burs verebilir.
Sosyal tesisler ve lokaller açabilir, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak taşınır, taşınmaz her türlü mal ve hak edinebilir, bunları üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir, ihtiyacı için taşınır veya taşınmaz mal kiralayabilir veya kiraya verebilir.
Amaç ve hizmete yönelik projeler için iktisadi işletmeler ve vakıflar kurabilir. Dernekler Kanunu’na ve mevzuata uygun olmak kaydı ile başka derneklere ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere; federasyonlara üye olabilir.
Derneğin üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete yayınlayabilir. Derneğin amacına katkıda bulunmak amacıyla ulusal veya yerel basın organları ile dergilere ilan veya röportaj verebilir, iktisadi işletmeler veya şirketler ile sözleşme veya protokol yapabilir. Şirketler, iktisadi işletmeler veya üçüncü kişilerden sponsorluk alabilir.
Galatasaray Spor Kulübüne bütün branşlarında sporcu yetiştirmek amacıyla çeşitli dönemlerde spor okulları açabilir.
Dernek Üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla geceler, piknikler, sportif organizasyonlar, kokteyller tertipleyebilir.
Aynı amaç için kurulmuş Galatasaray Spor Kulübüne bağlı diğer GSYİAD leri ile işbirliğine girebilir veya biraraya gelen GSYİAD ler ile ortaklaşa kurulan Federasyon, Konsey ve Vakıflara üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir.